INICIACIÓ EXTRAESCOLAR PISCINA CLUB NATACIÓ MONTJUÏC

Avui dilluns 13 d'octubre s'inicia l'activitat extraescolar de la piscina Montjuïc. Amb l'objectiu de facilitar i coordinar l'entrada de les famílies per poder veure i ajudar als nens, hem creat un llistat amb el dia assignat per cada família.

Us recordem que aquest any, cada família té que aportar una foto del nen (forma carnet). Amb les inscripcions hem rebut poques fotos, o sigui que, us demanem que les entregueu directament al vostre monitor, detallant el nom del nen pel darrera. 

Aquelles famílies que conservin la targeta d'accés de l'any passat, la poden fer servir per aquest curs. Si s'hagués desactivat, podeu passar por les oficines de la piscina.