DOSSIER

A continuació un deixem un enllaç per que us podeu accedir a dossier:


En aquest document teniu:
  • Informació del servei d'acollida i la autorització
  • Tarifes de la roba escolar
  • Informació activitats extraescolars
  • Informació, fulls d'inscripcions i imprès de baixa de les extraescolars
També podeu descarregar el següents documents: